Κόλπα για Παιδιά με Αριθμούς

Κάντε το παρακάτω κόλπο με τον αριθμό του τηλεφώνου σας και κάντε προπόνηση στα μαθηματικά λίγο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία.

Κόλπα για Παιδιά με Αριθμούς

  1. Πολλαπλασιάστε τον αριθμό που σχηματίζουν τα 3 πρώτα ψηφία του επταψήφιου αριθμού του τηλεφώνου σας (χωρίς το κωδικό της περιοχής σας) επί 80.
  2. Προσθέστε 1
  3. Πολλαπλασιάστε επί 250
  4. Προσθέστε τον αριθμό που σχηματίζουν τα 4 τελευταία ψηφία του τηλεφώνου σας.
  5. Προσθέστε τον ίδιο 4 ψήφιο αριθμό ξανά
  6. Αφαιρέστε 250
  7. Διαιρέστε δια 2

Ποιος είναι ο αριθμός που βρήκατε;