Παιδικό Ανέκδοτο για τη Μητέρα μας

Παιδικό ανέκδοτο για τη Μητέρα μας. Αστεία διασκεδαστικά ανέκδοτα για παιδιά δημοτικού. 

Η Μητέρα μας

Στην τάξη γίνεται διόρθωση στην έκθεση “η μητέρα μας”.

Δάσκαλος: Φανή, έχεις γράψει ακριβώς την ίδια έκθεση με τον αδελφό σου.
Φανή: Μα φυσικά κύριε, αφού έχουμε την ίδια μητέρα…