Όροι Συμμετοχής

Οι Όροι Συμμετοχής 16ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Παραμυθιού είναι: 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος