Δωρεάν Κατασκήνωση στο Sports Camp

Η αθλητική παιδική κατασκήνωση SPORTCAMP, στο Λουτράκι, θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις για δικαιούχους του προγράμματος ‘Δωρεάν Διαμονή Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις’, μέχρι την Παρασκευή 16 Μαΐου, σύμφωνα με την ανακοίνωση με την οποία έλαβε παράταση η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. Πρόκειται για μια ενέργεια που αναδεικνύει την ευαισθησία και αλληλεγγύη προς τις οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη και κυρίως προς τα παιδιά που αξίζουν συνεχώς το χαμόγελο καθώς και την φροντίδας μας.

Δωρεάν Κατασκήνωση στο Sports Camp 

Το πρόγραμμα αφορά τους εγγεγραμμένους στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και το διάστημα, που καλύπτεται, είναι από 16 Ιουνίου έως και 3 Σεπτεμβρίου 2014. Πληροφορίες και αιτήσεις για το πρόγραμμα “Δωρεάν κατασκήνωση για τα παιδιά των χαμηλόμισθων και ανέργων ΙΚΑ” διατίθενται ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Δικαιούχοι του προγράμματος είναι είτε εργαζόμενοι με 50 ημέρες εξαρτημένης εργασίας το έτος 2013 είτε εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 6 τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2013 μέχρι 16.000,00 €.

Οι ημερομηνίες των κατασκηνωτικών δεκαπενθήμερων είναι:
Α’ Δεκαπενθήμερο: 26/6-10/7
Β’ Δεκαπενθήμερο: 19/7-2/8
Γ’ Δεκαπενθήμερο: 3/8-17/8
Δ’ Δεκαπενθήμερο: 10/8-24/8
Ε’ Δεκαπενθήμερο: 17/8-31/8

Οι δικαιούχοι επιλέγονται με αυτοματοποιημένη διαδικασία μοριοδότησης και επιδοτούνται για τη διαμονή των παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις. Τα παιδιά των δικαιούχων πρέπει να έχουν γεννηθεί από 01.01.1999 έως 14.06.2008 και μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση σε μία και μόνο κατασκηνωτική περίοδο και μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης. Ο συνολικός διαθέσιμος αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 35.000.

Δωρεάν Κατασκήνωση στο Sports Camp

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον διαδικτυακό τόπο του SPORTCAMP, www.sportcamp.gr και στο τηλ. 27440 66860, 23999