Σχολείο & Ψείρες

Η χαρά και η ρουτίνα της σχολικής χρονιάς, που μόλις ξεκίνησε έχει κάποιες φορές κσι