Σχολείο σημαντικό όσο η οικογένεια

 Για αρκετά χρόνια, τα παιδιά περνούν τις περισσότερες ώρες της μέρας τους, στο σχολείο. Εκεί έρχονται σε επαφή με τους δασκάλους τους, μαθαίνουν εκατοντάδες νέα πράγματα και γνωρίζονται με νέους φίλους. Το σχολείο δεν αντικαθιστά την οικογένεια, αλλά παίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό στη ζωή όλων των παιδιών.

 Σχολείο σημαντικό όσο η οικογένεια !

Κοινωνικοποίηση

Τον όρο κοινωνικοποίηση όλοι λίγο-πολύ τον έχουμε ακούσει.Είναι-με αλά λόγια-η ένταξη του παιδιού στο κοινωνικό σύνολο. Η πρωτογενής κοινωνικοποίηση ενός παιδιού πραγματοποιείται μέσα από την οικογένεια σε πρώτη φάση και μέσα από το σχολείο αργότερα. Και στους δύο αυτούς θεσμούς, κύριο ρόλο για την κοινωνικοποίηση του παιδιού παίζουν οι γονείς και οι δάσκαλοι, που για τα πρώτα χρόνια της ζωής του αποτελούν πρότυπα. Το σχολείο αποτελεί ένα υποσύνολο που είναι μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου, μέσα στο οποίο το παιδί περνάει τις περισσότερες ώρες της ζωής του και μέσα σε αυτό “εκπαιδεύεται” 

Τρόποι συμπεριφοράς 

Το σχολείο, εκτός των μαθημάτων διδάσκει και τρόπους συμπεριφοράς. Το παιδί μαθαίνει  καθημερινά, πως να συμπεριφέρεται στους φίλους του, πως να συμπεριφέρεται στους φίλους του και τους συμμαθητές τους, αλλά και να δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό στους δασκάλους και τους καθηγητές του.

Πρότυπα

Οι δάσκαλοι είναι πρότυπα των παιδιών καθώς αποτελούν την δεύτερη “οικογένεια” τους. Οι δάσκαλοι αγαπούν, κατανοούν και αποδέχονται τους μαθητές τους, τους δίνουν το αίσθημα της αξίας και τις συμαντικότητας. Έτσι η σχέση δασκάλου -μαθητή  αποκτά νόημα και γίνεται η βάση για  μια πιο υγιή συναισθηματική ανάπτυξη χαρίζοντας τους ένα πρόσφορο  έδαφος για γνώση.

Προσοχή λοιπόν στην επιλογή 

Όπως φαίνεται για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και άλλους πολλούς η επιλογή σχολείου είναι η πιο σοβαρή επιλογή που θα κάνουμε για τη ζωή του παιδιού μας. Αξίζει να δώσουμε λοιπόν όλη μας την προσοχή και μα ερευνήσουμε διεξοδικά όλες τις επιλογές που υπάρχουν. Τα παιδιά αξίζουν το καλύτερο και η καλύτερη επένδυση ου μπορούμε να κάνουμε για αυτά, είναι να τους παρέχουμε την ιδανική παιδεία και εκπαίδευση. Πρέπει λοιπόν, η απόφαση να βρίσκεται στην άποψη των ειδικών ανθρώπων που ασχολούνται με την εκπαίδευση σοβαρά και γνωρίζουν τις απαιτήσεις  των καιρών αλλά και τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρεί οποιοδήποτε σχολείο.

Αλλαγή σχολείου;

Χωρίς πανικό 

Μερικές φορές , μια καινούργια , δύσκολη αρχή, όταν το παιδί αλλάζει σχολείο. Αλλαγή σχολείου γίνεται όταν το παιδί αλλάζει σπίτι και γειτονιά, όταν γίνει η μετάβαση από το παιδικό σταθμό στο νηπιαγωγείο, από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό ή γιατί πολλές φορές οι γονείς επιθυμούν να στείλουν το παιδί τους σε ένα καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Κι ενώ οι λόγοι αυτής της αλλαγής είναι προφανείς, φυσιολογικοί κι αποδεκτοί από τους γονείς, για το παιδί μια αλλαγή-ακόμα κι αν είναι προς το   καλύτερο  – αποτελεί  ένα μικρό πλήγμα. Δεν χρειάζεται όμως πανικός.

Βοηθάει πολύ να ρωτήσουμε το το παιδί τι είναι αυτό που το ανησυχεί σχετικά με το καινούργιο του σχολείο  και στη συνέχεια να δείξουμε κατανόηση, συζητώντας μαζί του, τους προβληματισμούς του. Μ ε αυτό τον τρόπο, οι γονείς στηρίζουν το παιδί δείχνοντας κατανόηση και παράλληλα το βοηθούμε να βρει μια λύση.