Σχολείο και Οικογένεια: μια Σχέση Κλειδί

Το σχολείο για τα παιδιά είναι το δεύτερο σπίτι τους και η σχέση των γονιών με το σχολείο διαμορφώνει την άποψη και την εκτίμηση του παιδιού προς το σχολείο.

Σχολείο και Οικογένεια: μια Σχέση Κλειδί

Δίπλα στο σχολείο

Τα παιδιά μας μεγαλώνουν μέσα στο σχολείο, εκεί εκπαιδεύονται, εκεί κάνουν τους πρώτους φίλους, εκεί δημιουργούν τις πρώτες κόντρες ή τα πρώτα φλέρτ. Έτσι η σχέση ολόκληρης της οικογένειας με το σχολείο είναι πολύ σημαντική. Η άποψη που διαμορφώνουμε εμείς οι γονείς για το σχολείο, είναι συνήθως άποψη και των παιδιών, γιατί είναι αδύνατον να μην τους την μεταφέρουμε. Έτσι λοιπόν η ανοιχτή επικοινωνία με το σχολείο, βοηθάει και εμάς και τα παιδιά. Πρώτα απ’ όλα καταλαβαίνουμε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου και τις απαιτήσεις του. Ενημερωνόμαστε συχνά από τους δασκάλους για την πρόοδο των παιδιών μας, για τα θετικά και αδύναμα σημεία τους, έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε όταν χρειάζεται.

Η σχέση με τους δασκάλους

Πολύ σημαντική είναι επίσης η σχέση και η αποδοχή μας στο δάσκαλο ή τη δασκάλα που έχει το παιδί μας. Οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν την αποδοχή μας και την αποδοχή και εκτίμηση του παιδιού μας. Οι φράσεις: «αυτός είναι καλός» ή «αυτός είναι κακός» περνάνε και στο παιδί και μετά είναι δύσκολο να μπορεί να δουλέψει με τον συγκεκριμένο δάσκαλο. Στόχος μας πρέπει να είναι σε συνεργασία με το δάσκαλο η ανάδειξη των ικανοτήτων του παιδιού μας έτσι ώστε να έχει θετική εξέλιξη και πρόοδο κάθε χρονιά και σε επίπεδο των μαθημάτων και σε κοινωνικό επίπεδο.
Αυτό πάντα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία και συνεννόηση με τους δασκάλους ώστε να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση σε όλα τα θέματα που τυχόν προκύπτουν.

Προβλήματα

Έτσι ακόμα και στην περίπτωση που κρίνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα ή δυσλειτουργίες, δεν βάζουμε το παιδί στο πρόβλημα. Προσπαθούμε να το λύσουμε εμείς με το σχολείο και όχι το παιδί, γιατί υπάρχει κίνδυνος να το κάνουμε να απορρίψει το σχολείο από νωρίς. Επίσης με την συχνή επαφή με τους δασκάλους και το σχολείο μπορούμε πιο γρήγορα να εντοπίσουμε μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να έχει ένα παιδί όπως η δυσλεξία.

Φίλοι και φίλες

Οι πρώτες φιλίες γίνονται όπως είπαμε στο σχολείο, άρα εκεί το παιδί μας κοινωνικοποιείται. Η καλή μας σχέση με το σχολείο μας βοηθάει να γνωρίζουμε πως κινείται το παιδί μας και σ’αυτόν τον τομέα. Νοιώθει έτσι το παιδί την άνεση να μας γνωρίζει τους φίλους του.

Στη σχέση μας με το σχολείο πρέπει να λειτουργούμε σαν γονείς και όχι σαν μαθητές που πηγαίνουν άλλη μια φορά σχολείο έχοντας τις εμπειρίες που έχουμε εμείς οι γονείς.