Σχημάτισε 8 τετράγωνα από 2 τρίγωνα

Σχημάτισε 8 τετράγωνα από 2 τρίγωνα, μάθε το κόλπο και παίξε με τους φίλους σου.

Κόλπο

Την επόμενη φορά που θα βρεθείς με τους φίλους σου, σχημάτισε δύο ισόπλευρα τρίγωνα με καλαμάκια και προσπαθήστε όλοι μαζί αλλάζοντας τη θέση τους να σχηματίσετε 8 ισόπλευρα τρίγωνα.

Πόσο εύκολο είναι;

Σχημάτισε 8 τετράγωνα από 2 τρίγωνα

Λύση κόλπου:

Σχημάτισε 8 τετράγωνα από 2 τρίγωνα