Διακόσμηση με Χαρτοσακούλες

Δείτε πώς μπορείτε να ανακυκλώσετε τις χαρτοσακούλες και να φτιάξετε διάφορα χρηστικά αντικείμενα. Υλικά χαρτοσακούλες,