Επιτροπή Διοργάνωσης Διαγωνισμού

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ Kidsfun.gr υποστηρίζεται από το Δήμο Αθηναίων, το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Παιδείας 
Γιορτή Παραμυθιού Kidsfun.gr2

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ Kidsfun.gr ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2001 με αφορμή τα Γενέθλια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν έχοντας πάντα τον ίδιο στόχο:

‘’Να δίνει κάθε χρόνο στα παιδιά του Δημοτικού την ευκαιρία, να συμμετέχουν, να δημιουργούν και να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους’’
Η προσπάθεια για βελτίωση και εξάπλωση του Θεσμού του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Παραμυθιού είναι συνεχής. Αυτό καταδεικνύεται και από τις συμμετοχές των σχολείων και των Παιδιών. Από 400 συμμετοχές το 2002 φτάσαμε στις 20,000 φέτος. Η θετική αντιμετώπιση του Θεσμού από Παιδιά και εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα μας οδηγεί να πάρουμε αποφάσεις που εξασφαλίζουν τη συνέχιση του. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απόφαση για τη σύσταση ‘’Επιτροπής Διοργάνωσης του Διαγωνισμού’’.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της Επιτροπής Διοργάνωσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Παραμυθιού, είναι η συνέχιση, βελτίωση, εξέλιξη και αναβάθμιση του Θεσμού, με στόχο να δίνει κάθε χρόνο στα Παιδιά του Δημοτικού, σε όλη την Ελλάδα, την ευκαιρία, να συμμετέχουν, να δημιουργούν και να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους.

Επιτροπή Διοργάνωσης Διαγωνισμού Παραμυθιού

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Α. Η παρακολούθηση όλων των διαδικασιών από την έναρξη του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Παραμυθιού μέχρι τη λήξη του.
Β. Ο Έλεγχος και η έγκριση όλων των διαδικασιών από την έναρξη του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Παραμυθιού μέχρι τη λήξη του.
Γ. Η Πρόταση της ετήσιας θεματικής προσέγγισης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Παραμυθιού.
Δ. Η έγκριση όλου του υλικού που συνοδεύει τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Παραμυθιού
Ε. Η διαμόρφωση πιθανών διαφοροποιήσεων του Διαγωνισμού σε Τοπικό επίπεδο με τη δημιουργία τοπικού ενδιαφέροντος αφορμών
ΣΤ. Βελτίωση των κριτηρίων αξιολόγησης των Παραμυθιών
Ζ. Συμμετοχή στην τελική αξιολόγηση των υπό Βράβευση Παραμυθιών
Η. Η έγκριση των διαδικασιών για τη Γιορτή Παραμυθιού – Βραβεία Αίσωπος
Θ. Η δημιουργία νέων Διαγωνισμών η άλλων ενεργειών που εξυπηρετούν το σκοπό της σύστασης της Επιτροπής
Ι. Η ανάδειξη πρωτοβουλιών για αναβάθμιση του Διαγωνισμού.
Κ. Η υποβολή και επεξεργασία προτάσεων για βελτίωση του Διαγωνισμού
Λ. Η εκπροσώπηση, μέσω των μελών της, του Θεσμού όπου αυτό κρίνεται ότι βοηθά στην επίτευξη του σκοπού της

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ Kidsfun.gr υποστηρίζεται:
Δήμο Αθηναίων, Υπουργείου Πολιτισμού – ΕΚΕΒΙ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δήμο Θεσσαλονίκης και Δήμο Ηρακλείου Κρήτης
Μέλη:
• Αγγελική Γιαννικοπούλου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
• Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Συγγραφέας Παιδικών Βιβλίων, Πρόεδρος Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου