280.000 Πρωινά Γεύματα… από την Kellogg’s

Διάθεση 280.000 μερίδων πρωινών σε 20 οργανισμούς που φιλοξενούν παιδιά άπορα ή στα όρια φτώχειας και συντηρούν οικογένειες, σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Δέσμευση για συνέχιση της ενέργειας και το 2015, με την προσφορά έως και 820.000 μερίδων στην Ελλάδα

280.000 «Πρωινά Γεύματα για Καλύτερες Ημέρες»  από την Kellogg’s

Το πρόγραμμα «Πρωινά Γεύματα για καλύτερες ημέρες» είναι ένα πρόγραμμα Κοινωνικής Παρέμβασης που απαντά στην ανάγκη της ενίσχυσης κοινωνικά ευπαθών ομάδων, θύματα της οικονομικής κρισης που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Συνολικά, έως σήμερα, έχουν διατεθεί 280.000 μερίδες πρωινών σε 20 οργανισμούς που φιλοξενούν παιδιά άπορα ή στα όρια φτώχειας, και συντηρούν οικογένειες, σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι η ενέργεια «Πρωινά Γεύματα για καλύτερες ημέρες» αποτελεί τη συνέχεια του προγράμματος «Κάνε Δώρο ένα Πρωινό Δημητριακών». Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Kellogg’s τήρησε τη δέσμευσή της, με κάθε αγορά ειδικά σηματοδοτημένων συσκευασιών να δωρίζει μερίδα 30 γρ. δημητριακών σε Τράπεζα Τροφίμων ή μη κερδοσκοπικό οργανισμό, οι οποίοι να διασφαλίζουν τη διάθεση των γευμάτων σε ανθρώπους από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Ως στρατηγικοί εταίροι στην υλοποίηση του προγράμματος «Πρωινά Γεύματα για καλύτερες ημέρες» συνεργάσθηκαν η Τράπεζα Τροφίμων, η οποία προσέφερε τους χώρους της για την προσωρινή αποθήκευση και τον επιμερισμό των δημητριακών, η εταιρεία ταχυμεταφορών ΤΝΤ Express Ελλάδος, η οποία στο πλαίσιο του εταιρικού της προγράμματος ΕΚΕ, μετέφερε δωρεάν και διαμοίρασε τα προϊόντα στους οργανισμούς καθώς και το QualityNet Foundation που λειτούργησε ως Κοινωνικός Διαμεσολαβητής.

Το QNF, στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως Κοινωνικός Διαμεσολαβητής, με βασικό εργαλείο την καταγραφή των κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη συνεργασιών για την κάλυψη τους, προχώρησε σε συνεργασία με την Kellogg’s. Στόχος του προγράμματος είναι η σίτιση των παιδιών μέσω της προσφοράς πρωινού γευματος ώστε να αντιμετωπισθεί το σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα των ημερών μας, καθώς έρευνες κατέγραψαν ότι η σίτιση των παιδιών έχει επηρεασθεί από τον περιορισμό του οικογενειακού εισοδήματος.

Η Kellogg’s, αποδεικνύοντας εμπράκτως τη δέσμευσή της να στηρίζει την ελληνική κοινωνία, δεσμεύεται να επαναλάβει την υλοποίηση της ενέργειας, διανέμοντας έως και 820.000 μερίδες πρωινών.